Görev Dağılımı
30 Aralık 2021

BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Emre GÜNERBaşkan0212 409 20 002002
Dr. Hüseyin KOZANOĞLUBaşkan Yardımcısı 0212 409 20 00
UZMAN
Melek HATİBOĞLUUzman0212 409 20 00 2034
• Gezici İSG Araçlarında Görevlendirilen Personele ve OSGB Yerleşik Adresinde Sağlık Meslek Mensuplarına Personel Çalışma Belgesinin Düzenlenmesi  (Ayrılış –Başlayış İşlemleri) (Anadolu Yakası)
• Gezici İSG Araçlarına Faaliyet İzin Belgesinin Düzenlenmesi ve OSGB Yerleşik Adresinde Sağlık Hizmet Sunumu Yetkilendirmesi (Anadolu Yakası)
• Genel İşlemler ve Yazışmalar
NEFİSE EROLEbe0212 409 20 002085
• Gezici İSG Araçlarına Faaliyet İzin Belgesinin Düzenlenmesi ve OSGB Yerleşik Adresinde Sağlık Hizmet Sunumu Yetkilendirmesi (Avrupa Yakası)
• Gezici İSG Araçlarında Görevlendirilen Personele ve OSGB Yerleşik Adresinde Sağlık Meslek Mensuplarına Personel Çalışma Belgesinin Düzenlenmesi  (Ayrılış –Başlayış İşlemleri)(Avrupa Yakası)
SONGÜL AKYÜZMühendis0212 409 20 002182
• Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Beyaz Kod İşlemleri
• Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği Başvuru İşlemleri
• İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları İş Kazası İstatistikleri
• Meslek Hastalıkları İstatistikleri
OĞUZHAN KUMRUSürekli İşçi0212 409 20 002230