Birimin Görevleri

  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi'nin görevleri şunlardır:

  • Bulaşıcı olamayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik ulusal programların (kalp ve damar hastalıkları, kronik hava yolu hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları vb.) il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
  • Görev alanıyla ilgili evde sağlık hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte planlamak.
  • Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
  • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
  • Veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
  • Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ulusal program geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


 

Ölüm Belgesi Nasıl Talep Edilir?

Ölümün gerçekleştiği kurum ve Ölüm Belgesinin düzenlendiği İlçe Sağlık Müdürlüklerinden talep edilir. Vefat eden kişinin Birinci derece yakını tarafından Başvuru Dilekçesi ve başvuru yapan kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile şahsen İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurulur.