Görev Tanımı

 

 1. GÖREV ÜNVANI: SİVİL SAVUNMA ve SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

   

 2. BÖLÜMÜ: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

   

 3. İŞİN KISA TANIMI: 7126 Sivil Savunma Kanunu gereği; İl Sağlık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

   

 4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

  • Sivil Savunma Planının Hazırlamak
  • Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerin Sivil Savunma Yönünden Denetlemek
  • Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formunu Hazırlamak
  • Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporunu Hazırlamak
  • Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) İş ve İşlemlerini Yürütmek
  • Savaş Hasarı Onarım Planını Hazırlamak
  • Sabotajlara Karşı Koruma Planını Hazırlamak
  • Yangın Söndürme Cihazlarının Bakım ve Dolumu İşlemlerini Yapmak
  • Özel Güvenlik İş ve İşlemlerini Yürütmek
  • Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerin Özel Güvenlik Konusunda Denetimleri Yapmak
  • Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek
  • Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak
  • Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
  •  Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
  •  İş sağlığı ve iç güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
  •  Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek
  • Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    

 5. YETKİLERİ:

   

  • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak
  • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç gereçleri kullanmak

    

    

 6. EN YAKIN YÖNETİCİ: Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı

   

 7. ÇALIŞMA KOŞULLARI:
  • 7.1.Çalışma ortamı: Büro ortamında çalışmak
  • 7.2.Çalışma saatleri: Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.
  • 7.3.Fazla Mesai: Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.
  • 7.4.Seyahat Durumu: Gerektiğinde görevi gereği seyahat edebilmek