Vizyon ve Misyon

Misyon

Müdürlüğümüz ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin sivil savunma konularında bilinçlendirilmesi için plan ve program çerçevesinde gerekli eğitim hizmetini düzenli ve sürekli sunmak, sivil savunma ile ilgili her türlü bilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak.

Vizyon

Dünyada ekolojik dengenin bozulması ile birlikte sivil savunma hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu günümüzde; tabii afetlere, büyük yangınlara ve düşman taarruzlarına karşı Müdürlüğümüz ve bağlı kurum ve kuruluşların can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, bireylerin morallerinin yükseltilmesi için her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamak amacı ile birimimizin bilgi ve birikimlerini kullanarak, ihtiyaç anında görevlendirilmiş personellerle birlikte hizmet sunmaktır.