Tarihçe

Tarihçe;

Dünyada Sivil Savunma Teşkilatı;

I. Dünya savaşından sonra gelen yıllarda ülkelerin birçoğunda PASİF KORUNMA adı altında, halkın türlü tehlikelerden korunmasını amaçlayan önlemler geliştirilmiş ve örgütler kurulmuştur.

II. Dünya Savaşında Sivil Savunma Teşkilatı;

Savaşların, cephelerden çok cephe gerisini tehdit etmiş olması, askerlerden çok sivil halkın ölmesi ve bundan sonra çıkabilecek savaşların da böyle süreceği düşüncesi, devletleri, sadece pasif korunma önlem ve örgütünün halkı koruyamayacağı sonucuna götürmüş, böylece Sivil Savunma doğmuştur.

Ülkemizde Sivil Savunma Teşkilatı;

Ülkemizdeki Sivil Savunma Hizmetleri ilk olarak 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiştir.

1938 yılında 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu yürürlüğe konulmuş, illerde Seferberlik Müdürlükleri kurularak sivil savunma hizmetleri yürütülmüştür. 1958 yılında çıkartılan ve 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulan 7126 sayılı Sivil Savunma Müdafaa Kanunu‘nun adı daha sonra 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sivil Savunma Kanunu olarak değiştirilmiştir.

25.05.2009 tarihinde 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş olup Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il/ilçe sivil savunma müdürlükleri kaldırılmıştır. Bu kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri 5902 sayılı yasa ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde bulunan Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı ve 81 İlde bulunan il afet ve acil durum müdürlüklerince yürütülmektedir.

4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 39. maddesindeki Sivil Savunma Dairesi Başkanlığının görevleri daha önceki ünitelerde işlenmiştir.