Şehir Hastaneleri Birimi
21 Ocak 2022

Şehir Hastaneleri Birimi'nin görevleri şunlardır:

  • Şehir hastanelerinin açılmasına yönelik gerekli tüm yazışma ve işlemleri yapmak, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
  • Şehir Hastanesi idarecisinin ve personelinin Kamu özel işbirliği modeli kapsamında uyum eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
  • Açılış sürecinde verimlilik, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri açısından çalışma yapmak.
  • Tıbbî hizmetlere ilişkin yöntem beyanlarının kontrolü işlemlerini yürütmek.
  • Şehir hastanelerine, mevcut hastanelerin taşınma stratejilerinin belirlenmesi ve hastaların taşınmasında planlama ve koordinasyonu sağlamak.
  • Daha etkin sağlık hizmeti sunabilmek için ihtiyaç planlamalarına göre, klinik branşlaşma çalışmasını yapmak.
  • Mevcut cihaz listelerinin güncellenmesini ve ihtiyaç olacak yeni cihazların planlanmasını ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak yapmak.
  • Şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerinin, tıbbî etkinliğinin ve kaynaklarının daha verimli kullanılması kapsamında donanım standardizasyonun oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak ve ilgili birimlerle çalışma yapmak.
  •  Planlanan cihazların hizmet süresince kullanım etkinliği analizini yapmak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.