Destek Hiz. Evrak Kayıt ve İdari Hiz Yazı İşleri


-Müdürlük ve taşra teşkilatının görevlerinin yerine getirilmesi sırasında üretilen ve kullanılan evrakın çabuk, verimli ve güvenli hareketini sağlamak üzere, bu evrakın giriş, kayıt ve çıkış işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

-Gelen ve Giden evrağın dağıtımını planlamak, yanlış gelen veya birimi bilinmeyen evrak ile adressiz ve imzasız dilekçe hakkında işlem yapmak; Makama sunulacak evrağın ayrımını gözetmek ve gerektiğinde incelenmesini yapmak,

-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının gördüğü hizmet ve yaptığı işler sonucu meydana gelen toplanan, biriken belgelerin kullanıma hazır vaziyette muhafaza olunduğu birimlere sevk etmek ve gerekli işlemler yapılarak saklamak,

-Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında Güvenlik Hizmetleri için Sağlık Bakanlığından ve İl Emniyet Müdürlüğünden gerekli izinlerin sağlanmasını için gerekli yazışmaları yürütmek,

-Yeni adreslere taşınan İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Müdürlüğe bağlı birimlerin makam olurlarını almak ve ilgili Birimlere bildirmek,

-Ek Hizmet binaları ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin hizmet binalarının komisyon oluşturma marifetiyle kiralama iş ve işlemlerini yürütmek,

-Birimlerimize bağlı personellerin özlük işlerinin takip edilmesi ve gerekli yazışmaların yürütülmesini sağlamak,

-Ek Hizmet Binalarımızda görev ifa eden işçilere ait nöbet listeleri, mesai çizelgeleri ve görev süresi bildirimlerini düzenlemek ve kadrolarının bulunduğu hastanelere gereken bilgiyi vermek,

-Birim içi dağıtımları alt birimlerine sevk etmek ve gereken bilgileri toplamak,

-Birimimize ait konularla ilgili birim ile işbirliği içerisinde koordineli olarak çalışmak,

-İl Sağlık Müdürlüğü, Ek Hizmet Binaları ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin binalarında oluşan Tamir, Bakım, Onarım, Tadilat ve Boya İşlemlerini yapmak, yaptırmak ve yazışmalarını yürütmek,

-İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.