Daire Amirliği  • Bina kontrolleri, temizlik hizmetleri kontrolü ve denetiminin yapılması,
  • Her türlü malzemenin taşınması ve tüm birimlere lojistik destek verilmesi,
  • Daire Amirliğine bağlı hizmetli personeller tarafından evrak dağıtımlarının yapılması,
  • Yük bindirme ve taşıma işlerinin yapılması,
  • Müdürlüğümüzde yüklenici olarak bulunan firma temizlik çalışanlarını takibini ve planlamasını yapmak,
  • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,