Birimin Görevleri
20 Ocak 2022

  Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nin görevleri şunlardır:
  • Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması ve işletilmesi, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerin faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, hasta nakil ve sevk koordinasyonunun sağlanması işlemleri ile ASKOM faaliyetlerini yürütmek.
  • İl  düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
  • Acil sağlık hizmetlerinin ilde etkin yürütülmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarını yürüterek, il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta şevklerini, il içinde sağlık tesisleri arasındaki hasta hareketlerini incelenmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, uygulatılması ve kayıt altına alınması işlemlerini yapmak.
  • 112 Acil Sağlık Hizmetlerini uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde geliştirmek.
  • Hizmet amacına yönelik organizasyon ile mal ve hizmet alımları ile ilgili planlama yapmak.
  • Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmî, özel
  • kurum ve kuruluşları denetlemek.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Neyi Nasıl Yapabilirim?

2016 Yılı Faaliyetleri

2016 Yılı Ücret Tespit Komisyonu Toplandı
2016 Yılı Eğitim Programı Listesi
2016 Yılı Eğitim Programı Tablosu
Toplantı Programı için Tıklayın
24 Şubat 2016 Olağan ASKOM Toplantı Resimleri için Tıklayın

2017 Yılı Faaliyetleri

2017 Yılı Eğitim Programı Listesi
2017 Yılı Eğitim Programı Tablosu

2018 Yılı Faaliyetleri

2019 Yılı Faaliyetleri


Sağlık Bakanlığı Aile içi Şiddet Mücadele Projesi