Birimin Görevleri

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nin görevleri şunlardır:

 • Bulaşıcı, zoonotik ve vektörel hastalıklar ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenen eliminasyon, eradikasyon ve kontrol programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek,
 • Bu hastalıklarla ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek ve yıllık sürveyans değerlendirme raporlarını hazırlamak.
 • Hastalıkların ihbar ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Oluşabilecek salgınlara karşı korunma ve kontrol önlemlerini almak.
 • Gerekli durumlarda saha çalışması planlamak ve yürütmek.
 • Halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, halka ve sağlık personeline yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek.
 • Bakanlıkça belirlenen hastalıkların tedavisi ve halk sağlığını koruma amacına yönelik gerekli ilaç ve malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve dağıtılmasını sağlamak, malzemelerin envanter kayıtlarını tutmak.
 • Ani gelişen halk sağlığı tehditlerini ortadan kaldırmaya ve/veya azaltmaya yönelik hazırlıklılık, erken tespit, olay, müdahale, normale dönme/iyileştirme süreçlerini, müdürlük ilgili birimleri ve ildeki kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütmek.
 • Hastalıkların korunma ve kontrolüne yönelik kurum ve kuruluşlarla-işbirliği yapmak ve koordineli olarak çalışmak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Genelgesi

Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Genelgesi için  tıklayınız.

 

Zika Virüs Hastalığı

Zika Virüs Hastalığı hakkında bilgi edinmek için  tıklayınız.

Zika Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi için  tıklayınız.

 

Mers-cov Hastalığı Nedir?

MERS-CoV ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan ve yeni bir coronavirüsün neden olduğu bulaşıcı solunum yolu hastalığıdır. Coronavirüsler ise hafif soğuk algınlığından ağır hastalığa (SARS) kadar farklı belirtilere neden olabilen geniş bir virüs ailesidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hac Ve Umre’ye Giden Halka Yönelik Mers-CoV Hastalığı Bilgi Notu tıklayınız.  

Mers- CoV Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi tıklayınız

Mers-CoV Olası Vaka Bilgi Ve Laboratuvar İstem Formu tıklayınız.

Riskli Bölgede Görevli Sağlık Personeli İçin Mers Bilgi Notu tıklayınız

'' Mers-CoV Hastalığı Nedir '' Broşür Arka Yüz tıklayınız.

'' Mers-CoV Hastalığı Nedir '' Broşür Önyüz tıklayınız


 

Ebola Virüsü Nedir?

Ebola Virüsü Hastalığı Vaka Yönetimi Bilgilendirme için tıklayınız.

 

Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi 

Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi için  tıklayınız.

 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

KKKA Hekimler için Sunum tıklayınız.

KKKA Sunum (Hekim Dışı Saglik Personeli İçin) tıklayınız.

Kene Tutulması İle İlgili Gelen Kişilere Yaklaşım Algoritmasi tıklayınız.

KKKA Vaka Yönetim Algoritmasi tıklayınız.

 

Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulama Genelgesi

2019-04 Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları Genelgesi için tıklayınız.
Kuduz Profilaksi Algoritması için tıklayınız.
Kuduz Profilaksi Rehberi için tıklayınız.
Kuduz Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
Kuduz Bilgilendirme Formu-Almanca için tıklayınız.
Kuduz Bilgilendirme Formu-Arapça için tıklayınız.
Kuduz Bilgilendirme Formu-Fransizca için tıklayınız.
Kuduz Bilgilendirme Formu-İngilizce için tıklayınız.
Kuduz Bilgilendirme Formu-Rusca  için tıklayınız.
Kuduz Aşı Takip Kartı Ön Yüz için tıklayınız.
Kuduz Aşı Takip Kartı Arka Yüz için tıklayınız.
Kuduz Aşı Takip Kartı Arapça-Ön Yüz için tıklayınız.
Kuduz Aşı Takip Kartı Arapça-Arka Yüz için tıklayınız.
Kuduz Aşı Takip Kartı-İngilizce-Ön Yüz için tıklayınız.
Kuduz Aşı Takip Kartı-İngilizce-Arka Yüz için tıklayınız.
Kuduz Riskli Temas Vaka İnceleme Formu için tıklayınız.
Kuduz Riskli Temas Aylık İzleme Formu için tıklayınız.
Kuduz Broşür-Türkçe-Ön Yüz için tıklayınız.
Kuduz Broşür-Türkçe-Arka Yüz için tıklayınız.
Kuduz Broşür-Arapça-Ön Yüz için tıklayınız.
Kuduz Broşür-Arapça-Arka Yüz için tıklayınız.
Kuduz Broşür-İngilizce-Ön Yüz için tıklayınız.
Kuduz Broşür-İngilizce-Arka Yüz için tıklayınız.