Başkan ve Başkan Yardımcıları
28 Aralık 2021

BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI
Uz. Dr. Habip YILMAZBaşkan
Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÜNAYDINBaşkan Yardımcısı
İlyas ÇELEBİ Başkan Yardımcısı