Başkan ve Başkan Yardımcıları
04 Ocak 2024

BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI
Uz. Dr.Gürhan ÇELİKBaşkan
Uz. Dr. Vehap SEVERBaşkan Yardımcısı
Doç. Dr. Tuğba AYDINBaşkan Yardımcısı