Birimin Görevleri

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Merkezi , İstanbul İl Sağlık Müdürü'ne bağlı olarak 24 saat nöbet sistemi ile sürekli çalışan ve İstanbul il sınırları içerisinde ,sağlık alanında meydana gelen başta afet olmak üzere, teknik ve idari problemleri çözmek ve ilgili üst makamlara bilgi akışını sağlamak üzere çalışan lojistik destek birimidir.

SAKOM Birimi'nin görevleri şunlardır:

  • Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan doğru bilgi akışının hızlı ve kesintisiz olarak ildeki üst düzey sağlık yöneticileri ve Bakanlık SAKOM'a eş zamanlı olarak iletilmesini sağlamak.
  • Afet ve acil durumlarda ilgili tüm taraflarla hizmetin koordinasyonunu sağlamak.
  • İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarından görev alanı ile ilgili bilgi toplamak ve Bakanlık SAKOM'a iletmek.
  •  Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  •  İ1 Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.