Müdürlük Merkezi Evrak Kayıt

gelengidenevrakkayit.jpg
evrakkayitprogisleyis.jpg
 -Gelen- Giden Evrakların düzenli, sistematik, verimli kayıt işlemlerinin yapılmasını
 sağlamak,
 -Gelen Evrakların ilgili Birim Müdürlüklerine havalesini ve teslimini sağlamak,
 -Sadece Amirin ve yetkilendirdiği görevliden başkasına gösterilmeyecek
 gizli yazı ve belgelerin ilgili Birimlere gönderilmesini sağlamak,
 -Kurum dışından gelen yanlış Evrakların iadesini sağlamak,

gidenevrak.jpg

-Birimlerden Gelen Evrakları teslim almak ve gönderilecek yerlere göre
 ayırmak,
  -Tüm Resmi ve Özel Kurumlar ile Şahısa Giden Evraklara
 ayrı ayrı barkod basmak,
  -Barkod basılan tüm evraklar barkodları okutularak
 posta gönderi listesine ağırlığı,
  pul fiyatı taahhütlü gönderi numarası yazılara imza karşılığı
 postaneye teslim etmek,
  -İadeli- Taahhütlü Evrakların gramajı ve fiyatı yazılarak,
 Kart ve Zarfları hazırlamak,
 -Kargo ile gönderilen evrakların gramajı ve fiyatı yazılarak
 Kargo Kağıdını hazırlamak,
 -Normal posta ile giden evraklara gramajına göre
 pul yapıştırmak ve imza karşılığı postaneye teslim etmek,