Garaj  • Bakanlık protokollerine araç sağlamak,
  • Bakanlık Müfettişlerine araç sağlamak,
  • Bakanlıktan gelen personellerine araç sağlamak,
  • Yabancı heyetlere araç sağlamak,
  • Günlük denetim görevlerine araç sağlamak,
  • Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimleri ile İlçe Sağlık Müdürlüklerinin taşıma işlemlerine araç sağlamaktır.
  • Personel planlaması yapılarak göreve göndermek,
  • Araçların bakım, onarım ve takibini yapmak,
  • Araçların temiz ve bakımlı olmasını sağlamak,
  • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.