Sıkça Sorulan Sorular

Satın Alma İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular


Soru: Teminat İadeleri Kim Tarafından Yapılacak?

Cevap :Kesin teminatlar Tahakkuk birimince yapılacaktır.Geçici Teminatlar ise İhalede en avantajlı teklif ve ikinci avantajlı teklif sahipleri haricinde diğer isteklilerin teminat iadeleri tarafımızdan yapılacaktır.

Soru: İhale Evraklarının Aslı Gibidir Yapılması Nasıl Olur?

Cevap : İhaleden önce veya sonra asıl evraklar ,aslı gibidir yapılır.Noter tasdikiyle çoğaltılmış evraklar aslı gibidir yapılamaz

Yeşil Kartla İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Soru:
Sözleşmeyi kiminle yapacağım?

Cevap : Eczanenin bağlı olduğu ilçede ki Sağlık Grup Başkanlığı ile sözleşme yapılacaktır.

Soru: İlaç verirken hangi kurallara bağlı kalmalıyız?

Cevap : 29 Nisan 2006 / 26153 sayılı Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliğine ve Yeşil Kart Yönetmeliğine göre ilaç verilecektir.

Soru: Hatalı olarak aldığım reçeteleri düzeltemediğim takdirde ne yapmam gerekir?

Cevap : Faturanızda değişiklik yapmadan bağlı bulunduğunuz İlçe Sağlık Grup Başkanlığınıza giderek orada düzeltemediğiniz reçeteler için bir dilekçe doldurmanız gerekir. Bu dilekçeye istinaden tahakkukunuz eksik yapılır.

Soru:Üniversite reçeteleri ödenir mi?

Cevap: Herhangi bir Devlet Hastanesinden sevk yapılması halinde Üniversite hastanelerince ayaktan tedavi edilen hastaların reçeteleri ödenmektedir.

Soru: Özel sağlık kuruluşlarında ki tedaviler ödenir mi?

Cevap: Özel sağlık kuruluşlarında yapılan tedavi türü ne olursa olsun ödeme yapılmaz.

Soru: Yatarak tedavi gören Yeşil Kart'lı hastaların ilaç ödemeleri nasıl yapılır.

Cevap : Yeşil Kart'lı hastaların yatarak tedavileri sırasında kullanılan ilaçlar, provizyon sistemi kullanılarak ayaktan tedavi ödeneğinden verilemez. Bu durumda kullanılan ilaçlar, hastanelerin döner sermayelerince karşılanacak ve daha sonra toplu olarak fatura edilecektir.

Soru : Yeşil Kart'lı hastalar üniversite hastanelerinde tedavi görebilir mi?

Cevap : Yeşil Kart'lı hastaların üniversite hastanelerindeki tetkik muayene ve tedavileri mutlaka Bakanlığımız hastanelerince sevk işlemi yapılması halinde mümkündür. İlaçların verilmesi sırasında da sevk işleminin bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir.

Optikçilerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Soru:
Sözleşmeyi hangi kurumla yapacağım?

Cevap: Sözleşme İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılıyor.

Soru: Sözleşme için hangi evraklar gerekli?

Cevap: Dernekten temin edilecek 2 adet sözleşme metni

Noter tasdikli Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi Fotokopisi

Müessese sahibinin ve mesul müdürünün imza sirküleri ve kimlik fotokopisi

Mesul müdürünün Gözlükçülük Ruhsatı, Diploma fotokopisi(Dernek Tasdikli)

Müessese sahibinin ve mesul müdürünün T.C. Vatandaşlık numaraları

Müessese Sahibi şirket ise;

Şirketin yetkili müdürünün imza sirküleri veya noter onaylı fotokopisi

Şirketin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı veya onaylı fotokopisi

Soru: Reçeteleri ne zaman teslim edeceğim?

Cevap: Reçeteler, ilgili ayın sonunda faturası kesilip İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek.Reçete hangi aya ait ise bir dahaki aya kaydırılmadan o ay sonuna faturalandırılmalıdır.(Tek reçete olsa da)

Soru: Cam ya da çerçeve verirken nelere dikkat etmeliyiz?

Cevap: 29 Nisan 2006 / 26153 sayılı Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliğine bağlı kalarak işlem yapılacaktır.

Teknik Büro İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Soru:
Müdürlüğümüze bağlı birimlerden (Hastaneler ve sağlık meslek liseleri) gelen yaklaşık maliyet talepleri nasıl değerlendiriliyor?

Cevap: Kurumlarımızın ihtiyaçlarının zamanında ve tasarruflu bir şekilde yapabilmesi için Müdürlüğümüz Teknik Büro Birimi olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Metropol bir şehirde Sağlık Müdürlüğü Teknik Büro Birimi'nde az sayıda teknik personel bulunması nedeniyle tüm işlemlerin yapılmasında takdir edileceği üzere zorluklar yaşanmakta olup bunun önlenebilmesi ve az zamanda daha çok işlerin yapılabilmesi maksadıyla zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz ve daha çok verimli olmamız amacımız olmalıdır. İdareler teknik konularda işe başlayacakları zaman Müdürlüğümüz Teknik Büro Birimi'ne Kurumlarından yazı ile birlikte müracaat etmeleri halinde yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde daha sağlıklı ve pratik çözümler üretilebileceği gibi işlerin en kısa zamanda sonuçlandırılması sağlanacaktır.