Fatura Tahakkuk Birimi

Telefon, Su, Doğalgaz, Elektrik Faturaları
Fatura ödemeleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup, fatura takiplerinden İlçe Sağlık Müdürlükleri sorumludur. Fatura takiplerinin yapılacağı ilgili kurumların internet adresini üzerine tıklandığında ilgili kurumun borç sorgulan ekranı açılacaktır.

a) (AYEDAŞ) Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (http://www.ayedas.gov.tr/fat.htm) 
b) (BEDAŞ) Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (http://www.bedas.gov.tr/Pages.aspx?ObjectId=43) 
c) (İGDAŞ) İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (http://www.igdas.com.tr/OnlineBranch/
d) (İSKİ) İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (https://esube.iski.gov.tr/pls/int2/INT302.MUKAVELE_BILGILERI
e) Türk Telekom (https://ett.turktelekom.com.tr/etmh/fatura/faturaSorgulaMisafir.do?method=giris) 
İlçe Sağlık Müdürlüğünce yetki verilen kişilerin kullanımına açılan http://212.174.46.155/ismportal/uygulamalar.asp adresinden giriş yapılan Aylık Fatura Takip Uygulaması programı ile yukarıda kurumların fatura sorgulama adreslerinden yapılacak fatura sorgulama sonucu karşılaştırılarak borç görünen faturalara suretlerinin ilgili kurumdan temin edilerek ödenmek üzere Müdürlüğümüze gönderilmesi durumunda fatura ödemesi yapılacaktır.
İnternet çıktısı, fatura fotokopisi, abone hesap kartı, abone föyü, borç sorgu ekran çıktısı vb. belgeler fatura olarak kabul edilmediğinden bu belgeler ile ödeme yapılamamaktadır.
İlgili kurumlardan alınan doğalgaz, su, telefon ve Adsl fatura suretlerinde faturaların temin edildiği (İgdaş, İski, Telekom vb.) ilgili kurumun kaşesi ile kurum amirinin kaşe ve imzası olmalıdır. Yapılan imza ve kaşeler faturada yer alan fatura tutarı, endeks, son ödeme tarihi, tesisat no, fatura no gibi giriş yapılması için gerekli olan bilgilerin okunmasını engelleyecek şekilde olmamalıdır.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik faturalarında Belediye Tüketim Vergileri ( Elektrik Tüketim Vergisi) görülmektedir. 15.01.2009 tarih ve 27111 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği' nin istisnalar maddesi gereği "Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında tüketilen elektrik vergiden istisnadır.". Gereksiz yazışma ve zaman kaybına neden olunmaması için faturaların incelenerek Belediye Tüketim Vergisi (Elektrik Tüketim Vergisi) yansıyan faturaların itirazının ilgili elektrik işletmesine yapılarak düzeltilen faturanın Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
İski kontörlü sayaçlar için yüklenen kontörler Müdürlüğümüzce belirlenen 3 aylık yükleme bedellerini aşmamalıdır. Kurumunuz için belirlenen kontör miktarı yetmiyor ise yazı ile Müdürlüğümüze bildirilmelidir. Gerekli inceleme yapılarak gerekli görülür ise yeni kontör miktarı belirlenir. İski kontör faturaları kullanan birimin sorumlu hekim tarafından " Resmi Tüketimdir" ibaresi kullanılarak kaşelenip imzalandıktan sonra resmi yazı ile gönderilecektir. Yapılan imza ve kaşeler faturada yer alan fatura tutarı, endeks, son ödeme tarihi, tesisat no, fatura no gibi giriş yapılması için gerekli olan bilgilerin okunmasını engelleyecek şekilde olmamalıdır.
Abonelik ve devir işlemleri İlçe Sağlık Müdürlüğünüzce yetki verilen kişilerce yapılmalıdır. Sözleşme işlemleri sonrasında sözleşmenin bir nüshasının resmi yazı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin gönderilmesi durumunda ödenemeyen faturalardan ve gecikmelerden İlçe Sağlık Müdürlüğünüz sorumludur. Taşınma, kapatılma vb. sebeplerle iptal edilen tesisatlar hakkında Müdürlüğümüze bilgi verilmelidir. Bilgi verilmemesi durumunda oluşan problemlerden de İlçe Sağlık Müdürlüğünüz sorumludur.
Abonelik avans işlemlerinde yapılması gerekenler Anadolu Yakasında ki Sağlık Grup Başkanlıkları için 31.07.2009 tarih 12857 sayılı yazı ile Avrupa Yakasında ki Sağlık Grup Başkanlıkları için 31.07.2009 tarih 12858 sayılı yazı ile bildirilmiştir.