Birimin Görevleri

Yatırımlar Birimi'nin görevleri şunlardır:

  • Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin etmek ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yaptırmak.                                                                                                                    
  • Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
  • İldeki sağlık yapılarının son kullanıcı birimlerce teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek.Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
  • Ön veya tam proje için yapılacak olan inşaat ihaleleri ve bu hizmetler için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.
  • Sağlık tesisleri yatırım planlama ve takibini yapmak.
  • Müdürlük inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.