Mal Alımları Muayene ve Komisyon Birimi

Mal Alımları Muayene ve Komisyon BirimiGÖREV TANIMI

Mal Alımı Muayene Komisyon Biriminin yükümlülüğünde olan tanımlanmış en temel görevi;

İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya İl Sağlık Müdürlüğü 'ne bağlı kurum, kuruluş ve birimlerin gereksinim ve ihtiyaçlarına binaen ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde giderleri ilgili bütçelerden karşılanmak üzere tertip edilen kesin bir şekilde sonuçlanan ihalelerin Mal Alımları Muayene Komisyon Birimine ibraz edilmesi ve ulaşması sonucunda satın alınan malların Muayene Komisyon Raporlarının hazırlanması ve kabul işlemlerinin yapılması aşamasıdır.
MEVZUATLAR

-Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-4735 Sayılı Sözleşmeler Kanunu
-KİK Kararları
-Tebliğ, Genelge ve Bakanlık Görüşleri