Başkan ve Başkan Yardımcıları
02 Ocak 2024

BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Halim ÖZÇEVİKBaşkan
Uz. Dr. Ayşegül GENÇBaşkan Yardımcısı
Faruk EGEBaşkan Yardımcısı