İlk Yardım

MEVZUAT EĞİTİM VE KİTABI REHBERİ

İlk Yardım Yönetmeliği
İlk Yardım Yönetmeliği Ekleri
İlk Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İlk Yardım Sınavları ve Sınav Gözetmen Ücretleri İle Eğitmenlerin Özel Merkezlerde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı
Temel İlkyardım Uygulamaları Beceri Rehberi
Eğitim Becerileri Öğrenim Rehberi ve Kitabı

Eğitici Eğitim Sunumları

1-İletişim Becerisi
2-Klinik Eğitime Yaklaşım
3-Yetişkin Eğitimi
4-Olumlu Eğitim Atmosferi
5-Görsel İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma
6-Sunum Becerisi
7-Küçük Grup Çalışmaları
8-Gösterim (Demonstrasyon) Becerisi
9-Eğitimde Yetiştiricilik (Koçluk)
10-Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma


Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Sunumları

1-Temel İlk Yardım Uygulamaları
2-Hasta Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3-Temel Yaşam Desteği
4-Kanamalar
5-Yaralanmalar
6-Yanık Sıcak Çarpması Donmalar
7-Kırık Çıkık Burkulma
8-Bilinç Bozuklukları
9-Zehirlenmelerde İlk Yardım
10-Hayvan Isırmaları
11-Göz Kulak Buruna Yabancı Cisim
12-Boğulmalarda İlk Yardım
13-Taşımalar
OED Sunum Güncel

İLK YARDIM 

İlk Yardım Eğitim Merkezleri ve İletişim Bilgileri (2024 Yılı)
İlk Yardım Eğitimci Eğitimi Merkezleri ve İletişim Bilgileri (2024 Yılı)  
2024 Yılı Hizmet Fiyat Listesi  

SIK SORULAN SORULAR

İlk Yardım Eğitim Merkezi Veya İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi Açılışı İçin Gerekli Evraklar
İlkyardım Eğitim Merkezi Veya İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi Açılış Talebi Dilekçe Örneği 
İlkyardım Eğitim Veya Eğitici Eğitim Merkezi Kapanış Talebi Dilekçe Örneği
Çalışma Belgesi Talep Dilekçesi
Mesul Müdür veya Eğitmen Kimlik Kartı Örneği
İlk Yardım Merkezi İzin Formu ve Üst Yazı Örneği