Sağlık Yatırımları

İlimizde devam eden ve planlanan yatırımlarımız kaliteli ve modern sağlık hizmetleri sunumu amacıyla gerçekleştirilmekte olup, bu çerçevede ihtiyacı olan her bölgede yeni sağlık tesisleri oluşturulması, mevcut sağlık tesislerimizinde çağdaş bir görünüme ulaşması sağlanmaktadır.

Bu amaçla mevcut hastanelerin yatak kapasiteleri, poliklinik oda sayıları arttırılmakta, en uç noktalara birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini sunacak tesislerin yapımı gerçekleştirilmektedir.

Yatırımların finansmanı Genel Bütçe, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi) ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlanmaktadır.

Planlanan Yatırımlar

05 Kasım 2018