Başkan ve Başkan Yardımcıları
01 Aralık 2021

BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI
Dr.Öğr.Üyesi Halim ÖZÇEVİKBaşkan
Faruk EGEBaşkan Yardımcısı
Uz. Dr. Kenan AKGÖZBaşkan Yardımcısı