T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

23/02/2018

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri (ÜYTE)


Bu Merkezler; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişiler tarafından bunlara ait genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite şeklinde veya sadece (ÜYTE) uygulamak maksadıyla müstakil olarak kurulur.

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

Evrak tanziminde evrakla ilgili kademe sayısınca aynı dosyanın gerekli sayıda örneği hazırlanmış olmalı (Sağlık Grup Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile ilgili işlemlerde 3 nüsha hazırlanması gerektiği gibi) Hazırlanan dosya yarım kapak dosyada, dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi, sorumlu uzmanın adı soyadı, yerin adresi, telefonu yazılı olmalı.

Üst yazıda dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak ayrı ayrı selefon dosyaların içine konulmalı.

GEREKLİ BELGELER: (TÜM PERSONEL İÇİN)

 • Dilekçe: Çalışan tüm sağlık personeli tarafından çalışmak istediği yerin adresini,ismini,hangi branşta çalışmak istediğini, başka yerde muayenehanesi olup olmadığını, kamu kuruluşunda çalışıp çalışmadığını belirtmeli.(kamu kuruluşunda çalışıyorsa Part-Time belgesi gerekir)
 • Diploma: Noter tasdikli fotokopi değil, fotokopinin noter tasdikli örneği
 • Diplomanın arkasında Bakanlık onayı olmalı yurt dışından diploma alanların diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olmalı
 • Tescilli Uzmanlık Belgesi: (Uzman İse)
 • Uzmanlık belgesinin fotokopisinin noter tasdikli örneği,
 • Uzmanlık Belgesinin arkasında Bakanlık onayı olmalı
 • Nüfus Cüzdanı Örneği: (6 aydan eski tarihli olmamalı)
 • İkametgah Örneği:İkametgah istanbul İline ait olmalı
 • Serbest Sağlık Mensupları Fişi:(Sağlık Ocağında Doldurulacak)
 • Tüm boşluklar doldurulmalı (Özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, adres ve açılış tarihi yazılmalı)

 • ÜYTE ÜNİTE SORUMLUSU

  Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, ünite sorumlusu olarak görev yapacağını, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

  Diploma. 2.Maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  Uzmanlık Belgesi: 3. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  Kurs Belgesi: Yurt içi ve ya yurt dışında üreme tıbbi infertilite ve yardımcı üreme teknikleri konusunda en az 6 ay uygulamalı eğitim almış ve bu eğitimi Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalı

  Ayrıca Ultrason ve Laparoskopi konusunda deneyimini gösterir Bakanlıkça onaylanmış belgesi olmalı.

  Sabıka Kaydı.: Adli Sicil Kaydını gösterir belge

  Oda kaydı: Tabip odasından alınmış, kaydını gösterir belge (6 aydan eski olmamalı)

  İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

  Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

  Fotoğraf: 4 adet olmalı

  KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI:

  Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

  Diploma: 2.maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  Uzmanlık belgesi: 3. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  Sertifika: laparoskopi konusunda sertifika veya belgesi olmalı

  Oda kaydı: Tabip odasından alınmış, kaydını gösterir belge(6 aydan eski olmamalı)

  İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

  Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

  RADYOLOJİ UZMANI:

  Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

   

  Diploma: 2. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  Uzmanlık Belgesi: 3. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  Oda kaydı: Tabip odasından alınmış, kaydını gösterir belge(6 aydan eski olmamalı)

  İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

  Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

  ANESTEZİ UZMANI: ( Müstakil Merkezlerde tam gün süreli çalışan enaz bir tane anestezi uzmanı olmalı)

  Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

  Diploma: 2.maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  Uzmanlık belgesi: 3. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  Oda kaydı: Tabip odasından alınmış, kaydını gösterir belge(6 aydan eski olmamalı)

  İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

  Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

  EMBRİYOLOJİ LABORATUVARI SORUMLUSU:

  (Tıp doktoru,histolog,veteriner,biyolog, eczacı vaya hemşire gibi enaz 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmalı)

  Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, embriyoloji laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapacağını, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

  Diploma: 2. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

  Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

  Sertifika:Yurt içi ve ya yurt dışında en az 6 ay uygulamalı eğitim almış ve bu eğitimi Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalı

  Sabıka Kaydı: Adli Sicil Kaydını gösterir belge

  SAĞLIK PERSONELİ:

  Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

  Diploma: 2. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

  Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

  Kurs Belgesi: Mikroenjeksiyon konusunda enaz 2 ay süre ile uygulamalı eğitim almış ve bu konu ile ilgili belgesi olmalı

  HEMŞİRE:

  Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, embriyoloji laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapacağını, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

  Diploma: 2. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

  İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

  Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

  MERKEZDE YETERİ KADAR YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ OLMALIDIR

  Başvuru Yeri :

  İlgili İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

  Başvuru Şekli :

  Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

  İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.  Paylaş