overlay

Personel İşleri

Görevde iken bir üst öğrenimi bitiren memurun, tahsiline ara vermeden normal süresi içerisinde üst öğrenimini zamanında bitirerek göreve başlayan memuru müktesep (derece/kademe) itibariyle geçememesidir. ( terfi tarihi 31/07 olur )
Emeklilik talebinde bulunan kişilerin şayet fiili hizmet yazışmaları bitmiş ise, fiili hizmeti ile birlikte emekliliğe tabii hizmet süresini sorabilir. Eğer eklenmemiş ise sadece emekliliğe tabii hizmet süresini soracak.
Her ayın 15' ini geçen terfiler bir sonraki ayın 14' ünden sonra değerlendirilir.
SSK ve Bağkurda geçen hizmetler için unvan belgesi alındığı takdirde bu sürelerin 4/3 ü kadar hizmet süresine eklenmektedir. Belgelenemeyen hizmetler sadece emeklilik süresinde değerlendirilip, izin süresinde değerlendirilmeyecektir.
Askerlik hizmeti görevden önce yapıldı ise her ne unvanda olursa olsun izin süresine eklenir.
Hangi okulun üst öğrenim sayılıp sayılmadığı ile ilgili sorularda tüm kurumlarımıza 11/05/2017 tarih ve 1508 sayılı yazı ile Yönetim Hizmetlerinin yayınladığı en son tablo duyrulmuş olup, kurumlarınızdan bilgi alınması gereklidir.
Evet olur kendisi ile ilgili bir üst öğrenim bitirmiş ise sözleşmesi ilgili kurumca yenilenerek gönderildiği takdirde maaş ve terfi birimince konu ile ilgili işlem yürütülecektir.
4 C' den 4 B' ye geçen personellerin izin süreleri ile ilgili ÇKYS' de herhangi bir güncelleme yapılmamaktadır. Ancak kişiler talep dilekçesi ve e devletten sigorta dökümü ile talepte bulunduğu takdirde SGK ile yazışmalarımızın sonucunda gelen hizmet cetvellerine göre izin süresi hesaplanmaktadır.