overlay

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

OSGb'nizin bağlı bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat edebilirsiniz.
Yalnızca Sahibi olunan Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin mezkur adresinde İsg Katip Sisteminde sözleşmeli oldukları firma çalışanlarına sağlık taraması yapılabilir.
Mezkur Kanun kapsamında Çalışma Bakanlığınca İSG hizmeti vermeye yetkilendirilen İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi(İSGB) ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi(OSGB)'ler tarafından Gezici İSG Hizmeti verilebilir.
Hayır. Gezici Mobil Röntgen Aracında röntgen hizmeti dışında sağlık hizmeti sunumu yapılamaz. Gezici İSG Araçları İzin Belgelerinde belirtilen kullanım amacı dışında kullanılamaz.
Kiralık araçlar Gezici Sağlık Hizmeti sunumunda kullanılamaz. Araçların OSGB adına kayıtlı olması zorunludur.
09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği' Ek-9 da yer alan tetkikler yapılabilir.
Araçta veya OSGB bünyesinde verilecek sağlık hizmeti/hizmetlerine bağlı olarak ilgili bölüm üzerine öğrenimini tamamlayarak Odyometri Teknikeri/Teknisyeni, Hemşire, Acil Tıp Teknisyeni, İlk ve Acil Yardım Teknikeri/Teknisyeni, Sağlık Memuru, Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ünvanı alan kişiler görev yapabilir.
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, Radyoloji Teknikeri/Teknisyeni tarafından yapılabilir
Hayır. Yalnızca başvuru aşamasında görev yeri ve tanımı yapıldığı şekilde belirlenen alanda çalışabilir.
Yalnızca bağlı bulunan İl'de yer alan İsg Katip Sisteminde sözleşmeli oldukları firma çalışanlarına sağlık hizmeti verilebilir.
Hayır. Yalnızca bir OSGB bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından adına Çalışma Belgesi düzenlenmesi koşulu ile Tam Zamanlı olarak görev yapılabilir.
Hayır. Gezici İSG Hizmeti sunumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş İSGB/OSGB'ler bünyesinde kullanılmak üzere verilebilir.