overlay

Psikoteknik Raporu

Müdürlüğümüze başvurmanız halinde yönetmelik gereğince beklemeniz gereken süreyi doldurdurduktan sonra tarafımızca yönlendirileceğiniz merkezlerde psikoteknik testine girip ikamet ettiğiniz yere en yakın hastaneye yönlendirileceksiniz.
Ehliyetinize el konulma sebebi hastane tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunuzun şoförlük mesleğine uygun olmadığınızdan geri almak için müdürlüğümüze başvurup itiraz dilekçesi vererek tekrar yönlendirileceksiniz.
Müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılmış olan merkezler, doğrudan veya test isteyen kurum talep yazısı ile birlikte müracaat ederek teste girmeniz ve akabinde bir ay içinde tercihen kamu hastanelerinde görev yapan psikiyatri uzmanı muayenesi sonucu alınan raporların İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir