overlay

Ölüm Raporu

Ölümün gerçekleştiği ve Ölüm Belgesinin düzenlendiği İlçe Sağlık Müdürlüklerinden talep edilir. Vefat eden kişinin Birinci derece yakını tarafından Başvuru Dilekçesi ve başvuru yapan kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile şahsen İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurulur.