overlay

İş Yeri Hekimliği

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri işyeri hekimliği onayı alabilirler.

✓ Dilekçe

✓ Taahhütname

✓ Hekimin işyerinde işyeri hekimliği hizmetini vereceği günlük, haftalık, aylık çalışma süresini gösteren çalışma planı

✓ İşyeri hekimliği sertifikasının fotokopisi (önlü arkalı çekilerek vize yapıldı ise gözükmesi sağlanacak) 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için aranmayacak.

✓ Hizmet sözleşmesi yapılacak işyeri bilgi formu (İşyeri tarafından doldurulup, onaylanacak).

✓ Aile hekimleri için İSM onaylı aile hekimliği çalışma saatleri çizelgesi.

7 ile 10 gün arası onay verilmektedir.
Evet, İSG Katip sisteminden ayrıldığına dair Personel Detaylandırma Raporu alıp gönderilmesi gereklidir.
Evet, her ayın ilk günlerinde o ayın aylık çalışma planı gönderilir.
Evet, onay alındıktan sonraki zamanlarda yapılan her sözleşmenin bildirilmesi gereklidir.
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. Maddesinin 3. Fıkrasına göre onay alınmadan işyeri ile sözleşme yapılmamalıdır.