overlay

Diyabet Hemşireliği Denklik Sertifikalarının Teslimi Hk.

Yayın Tarihi : 21.11.2016

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı'nın, Diyabet Hemşireliği Denklik Sertifikalarının Teslimini konu alan 10/11/2016 tarih ve 4481 sayılı yazısı ekte olup, yazı ekinde isimleri bulunan kişilerin Diyabet Hemşireliği Denklik Sertifikalarını teslim almak üzere bizzat kendilerinin 30/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü Eğitim Biriminden teslim almaları gerekmektedir.

Diyabet Hemşireliği Denklik Sertifikaları İsim Listesi.