overlay

Akupunktur Sertifikası Yenileme İşlemleri

Yayın Tarihi : 07.03.2017

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Sertifika Yenileme İşlemlerine yönelik yazısı;

12/03/2015 tarihinde yayımlanan Akupunktur Sertifikalı Eğitim Standardının "Sertifikaların Yenilenme Ölçütleri" Başlıklı 13 üncü maddesinde "Bu standartlar yürürlüğe girmeden önce alınmış akupunktur uygulama sertifikalı sertifikaları süresiz sertifikalar olduğundan resertifikasyon yapılmayacak olup ancak bu sertifikalardan tescil edilmemiş olanların standartların yayımlandığı tarihten sonra en geç 2 (iki) yıl içerisinde tescil işlemleri yaptırmaları gerekmektedir. Tescil işlemlerinin yaptırmayanların sertifikaları geçersiz sayılacaktır," amir hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle bahse konu standardın yayımlanmasından önce alınmış sertfikaya sahip tabiplerden tescil işlemini daha önce yapmamış olanların en geç 11 Mart 2017 tarihine kadar sertifikalarını tescil etmek üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığına iletilmek üzere bulundukları ilin İl Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru ekine akupunktur tedavisi uygulama sertifikasının aslı ile nüfus cüzdanı fotokopilerinin eklenmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra Bakanlığımıza ulaşacak sertifikalar tescil edilemeyeceğinden ivedi hareket edilmesi yerinde olacaktır. İlgililere ve Kamuoyuna ilanen duyurulur.