Hizmet İçi Eğitim ProgramlarıPERSONEL EĞİTİM BİRİMİ

 

KURUMLARIMIZDA YÜRÜTÜLEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Oryantasyon Eğitim Programı

PERSONEL EĞİTİM BİRİMİ

Oryantasyon Eğitim Programı

Kurumlarda yeni göreve başlayan ya da hizmet satın alımı yoluyla kurumlarımıza alınan personele uyum süresini kısaltmak amacıyla oryantasyon eğitimleri verilmektedir.

ORYANTASYON EĞİTİMİ

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesi Personel Eğitim Birimi tarafından, İlçe Sağlık Müdürlüklerinde göreve başlayanlara yönelik olarak Oryantasyon Eğitici Eğitimi Programı 64 personele 5 günlük program şeklinde yapıldı. 

16-17-18-19-20 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen oryantasyon eğitiminde;

  • Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı,
  • Resmi Yazışma Kuralları
  • Dosyalama Usulleri,
  • Open Office Programı,
  • Doküman Yönetim Sistemi,
  • Devlet Malını Koruma,
  • İletişim
  • Sunum Teknikleri/Eğitim Yöntemleri
  • Doküman Yönetim Sistemi (Envision)

İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Oryantasyon Eğitiminin düzenli olarak yapılması ve Müdürlüğümüze raporlanması planlanmıştır.

 

05 Nisan 2018