GörevlerimizPERSONEL EĞİTİM BİRİMİ

GÖREVLERİMİZ

  • Hizmet personelinin mesleki bilgilerini, verimliliklerini artırma ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak amacı ile hizmet içi eğitimlerin organizasyonu, koordinasyonu ve denetimini gerçekleştirmek,
  • Kurumlarımızdaki mevcut aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerini düzenlemek ve değerlendirmek,
  • Bakanlığımızın ve Müdürlüğümüzün organize ettiği Sertifika Programlarını yürütmek,
  • Mesleki sempozyumlar düzenlemek,
  • Eğitimlerin devamlılığını sağlamak amacıyla farklı kurumlarla işbirliği yapmak,
  • Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak,
  • Sağlık Müdürü'nün verdiği diğer görevleri yapmak.