Birimin Görevleri

Eğitim Hizmetleri Birimi'nin görevleri şunlardır:

  • İlgili mevzuatı gereği yapılacak sınav düzenlenmelerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
  • Personelin aday memurluk eğitimi ile hizmet içi eğitim, meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili birimler ile koordine ederek düzenlemek.
  • Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
  •  Kadın-erkek fırsat eşitliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


-Sık Sorulan Sorular


Bitirmiş olduğunuz okulun düzeyi orta öğretim seviyesinde ise denklik işlemleri için; Milli Eğitim Bakanlığı – İl Düzeyinde Milli Eğitim Müdürlüğü, bitirmiş olduğunuz okulun düzeyi yükseköğretim seviyesinde ise denklik işlemleri ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’e başvuru yapabilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) 2011 yılı mezunlarına ait diplomalar; 20/11/2014 -31/05/2015 tarihleri arasında Müdürlüğümüz tarafından sahiplerine teslimi sağlanmış teslim edilmeyen diplomalar Atatürk Üniversitesi ilgili fakülteye iade edilmiştir. 2011 yılı mezunlarının diplomaları için bahsi geçen fakülte ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) 2012 yılı mezunlarına ait diploma listesine ve diploma teslim şartlarına ulaşmak için;
2013 yılı ve daha sonraki yıllarda Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) programından mezun olanlar ile diplomaları gelmemiştir. Diplomanız ile ilgili son durumu ilgili Fakülte Sekreterliğinizden öğrenebilirsiniz.
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Bilgilendirme sayfası için tıklayınız.
Sağlık Lisesi Öğrencilerinden “Staj Ücreti” adı altında ücret istenebilir mi?