overlay

Birim Anasayfası

İstanbul 3 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarında verilen analiz hizmetleri; Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi, Kimya ve Mikrobiyoloji Birim Laboratuvarları, Klinik Merkez Laboratuvarı, Yasadışı Madde Doğrulama Laboratuvarı, Sıtma Laboratuvarı, Tüberküloz Laboratuvarı, Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Kalite Yönetim Birimi tarafından ilgili mevzuat, referans standartlar ve kalite standartları çerçevesinde yürütülür.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde; müşteriler tarafından resmi/özel analiz talebi ile laboratuvara getirilen numunelerin kabulü, kaydı, rapor düzenlenmesi ve müşteriye ulaştırılması çalışmaları yapılır.

Su Mikrobiyolojisi ve Su Kimya Laboratuvarlarında; su numuneleri ulusal/uluslararası direktifler, standart, tebliğ, yönetmelik, şartname ve spesifikasyonlar kapsamında analiz edilmektedir. Su analiz laboratuvarında; içme ve kullanma suları, ambalajlı sular, doğal kaynak suları üretim, ruhsat ve piyasa kontrolleri için gerekli kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılır. Ayrıca doğal mineralli suların, kaplıca, havuz, deniz, göl, baraj vb. suların mevzuat kapsamında kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ile hemodiyaliz çözeltisinin dilüsyonunda kullanılan suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılır.

Legionella Laboratuvarında; su örneklerinde (şehir şebeke suyu, air-conditioner sistemlerinin soğutma kuleleri, duş başlıkları, jakuziler, dekoratif fıskiyeler, otel suları) Legionella türlerinin izolasyonu ve identifikasyonu analizi yapılır.

Klinik Laboratuvarda, laboratuvarımıza bağlı Aile Sağlığı Merkezleri’nden gelen örneklerinin Biyokimya, Hormon, Seroloji, Hemogram, Hb elektroforezi, Kan grubu analizi, İdrar örneklerinde tam idrar analizi, Dışkı örneklerinde ise Gaita da Gizli Kan analizleri, Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Doğrulama Laboratuvarında uyuşturucu doğrulama analizleri, Tüberküloz Laboratuvarında, tüberküloz etkeni bakteriler ile diğer bakteri türlerinin tanısına yönelik analizler, Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında AİDS (Anti HIV) doğrulama analizi ve Sıtma Laboratuvarında ise, sağlık kuruluşlarından gelen sıtma şüpheli kişilerin numunelerinde Plasmodium spp. aranması analizleri yapılır. 

Kalite Yönetim Biriminde; analiz hizmetlerinin iyileştirilmesi, verimliliğinin arttırılması, yeterliliği ve güvenirliliği belgelenmiş analiz sonuçlarının sunulması için “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler" ile “TS EN ISO/IEC 15189 Tıbbi laboratuvarlar-Kalite ve yeterlilik için şartlar” standartları gereklilikleri doğrultusunda laboratuvarlarla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülür.