overlay

Birim Anasayfası

İstanbul 1 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarında verilen analiz hizmetleri; Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi, Kimya ve Mikrobiyoloji Birim Laboratuvarları ve Kalite Yönetim Birimi tarafından ilgili mevzuat, referans standartlar ve kalite standartları çerçevesinde yürütülür.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde; müşteriler tarafından resmi/özel analiz talebi ile laboratuvara getirilen numunelerin kabulü, kaydı, rapor düzenlenmesi ve müşteriye ulaştırılması çalışmaları yapılır.

Kimya ve Mikrobiyoloji Birim Laboratuvarlarında; su, peloid, plastik ambalaj materyalleri, eşya levazım numunelerinin kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ile kan, serum, plazma vb. klinik numunelerin serolojik ve moleküler tanı analizleri yapılır.

Kalite Yönetim Biriminde; analiz hizmetlerinin iyileştirilmesi, verimliliğinin arttırılması, yeterliliği ve güvenirliği belgelenmiş analiz sonuçlarının sunulması için TS EN ISO/IEC 17025 " Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardı gereklilikleri doğrultusunda laboratuvarlarla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülür.