overlay

Teknik Büro  • Müdürlüğümüz ve bağlı ek Hizmet binaları ile İlçe Sağlık Müdürlükleri hizmet binalarında ve lojmanlarda ihtiyaç bulunan her türlü Tamir, Bakım, Onarım, Boya ve Badana işlerinin yapılması,
  • Müdürlüğümüz ve bağlı hizmet Birimleri ile Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan Lojmanaların Tamir, Bakım ve Onarımlarda ihtiyaç bulunan eksik malzemelere ait teknik şartnamelerinin hazırlanar temin edilmek üzere ilgili Birimler gönderilmesini sağlamak,
  • Her türlü malzeme ile büro mefruşatı montajının yapılması ve faal hale getirilmesini sağlamak,
  • Müdürlüğümüzde yüklenici olarak bulunan teknik destek çalışanlarının takibini yapmak,
  • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,