overlay

Ulaştırma • Araçların 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde devir, hibe, dönüşüm ve hurda işlemlerinin yapılmak,
 • Terkin işlemleri tamamlanan araçların satış işlemlerinin takibini yapmak,
 • Kiralık ve Resmi araçların hareketlerinin uydu sisteminden günlük kontrol etmel ve aylık olarak raporlanması ve raporların takibi yapmak,
 • Tahsis, Sevk ve Kontrol İşlerini (Araç taleplerinin değerlendirilmesi)yapmak,
 • Resmi araçların Plaka, Ruhsat ve Muayene işlerinin takibi yapmak,
 • Kiralık ve Resmi araçların Trafik İdari Para Cezaları, Otomatik Geçiş İhlal cezaları ve diğer cezaların takibi yapmak,
 • Resmi ve Kiralık araçların akaryakıt cihazlarının temini ve takibi yapmak,
 • Resmi ve Kiralık araçlarda bulunan HGS ve OGS cihazlarının temini, takibi ve bakiye dolumlarının yapılmasını,Araçların KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası işlemlerinin takibi sağlamak,
 • Hizmet Satın Alma işlerinin takip ve kontrolü yapmak,
 • Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri hizmetlerinde kullanılan Resmi ve Kiralık araçların envanterini tutmak, periyodik olarak Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüğümüzün ilgili birimine raporlamak,
 • Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri hizmetlerinde kullanılan Resmi araçların tamir bakım işleri ve yazlık kışlık lastik taleplerinin takibini yapmak,
 • Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi için servis güzergahlarının belirlenmesi, Ulaştırma Bakanlığından İhdas Belgesi alınması, servis kullanma talepleri ile şikayetlerin değerlendirilmesi, kontrol ve takibini yapmak,
 • İl dışı personel ve araç görevlendirme Olurlarının alınmasını sağlamak ve takibini yapmak,
 • Şoförlere yönelik yapılacak toplantı, eğitim ve diğer etkinliklerin organizasyonunda görev almak,