Görevleri

DİSİPLİN BİRİMİ 16/08/2012 tarih ve 16784 sayılı onay ile sağlık bakanlığı taşra teşkilatı yatak ve kadro standartları yönergesi ile il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulmuştur.

Birimin Başlıca Görevleri:

1)Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini yürütmek, mevzuata uygun şekilde zamanında sonuçlandırılmasını ve uygulanmasını sağlamak
2)Personele verilen disiplin ve idari cezaların kayıtlarını tutmak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
3)Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
4)4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
5)İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,