Birimin Görevleri

Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Birimi (HSL Hariç) Görev Tanımı:

1-Topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin İlçe Sağlık Müdürlükleri ,Toplum Sağlığı Merkezleri vasıtasıyla sunulmasını sağlamak

2-Adli tabiplik ve ölüm bildirim , cezaevi , okul ve toplu yaşam alanları gibi yerlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak  ve bu hizmetleri vermek veya verilmesini sağlamak.

3-Dezavantajlı gruplara (Mevsimlik tarım işçi ve aileleri, Roman vatandaşlar, vs.) sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulması,geliştirilmesi, izleme/değerlendirmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

4-Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların (aile sağlığı merkezlerince yürütülen hizmetler hariç) hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve izleme/değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

5-Toplumun her kesiminin sağlık hizmetine erişiminin sağlanması amacıyla hizmetin iyileştirilmesine yönelik bölgesel programların (Mobil Sağlık hizmetleri,vb.) uygulanması, geliştirilmesi, izleme/değerlendirmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

6-Görev alanı ile ilgili şikayet ve talepleri değerlendirmek

7-Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından sunulan hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

8-Toplumun sağlık okuryazarlığını geliştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

9-İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Medula Sistemine Kayıt için tıklayınız.

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi için tıklayınız.