overlay

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyon Çalışmaları Hakkında Duyuru

24 Aralık tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 695 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemleri 21 Şubat 2018 tarihi Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.