2023 Yılı 419 Eski Hükümlü/TMY Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru
02 Temmuz 2024

Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Temizlik Görevlisi” branşında çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Atanmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 419 kadro için 22.12.2023 tarihinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir. Kura sonucuna göre yapılan mülakat neticesinde asıl ve yedek olarak yerleşenler Bakanlığımızca 25.06.2024 tarihinde ilan edilmiş olup;

 

Bu kapsamda asil adayların göreve başlama işlemleri Bakanlığımızın https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-104318/2023-yili-eski-hukumlutmy-surekli-isci-alimi-goreve-baslama-islemleri-hakkinda-duyuru.html ilanı ile başlatılmıştır.

 

İstanbul iline yerleşmeye hak kazanan asil adayların söz konusu ilan metninde yer alan Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru Metni, Yerleşenlerden İstenen Belgeler, Başvuru Şartları, Açıktan Atama Başvuru Formu, Mal Bildirimi Formu,  Meslek Öğrenim Durumu ve Özel Şartlara dair esaslara dikkat edilerek ve istenilen belgeleri sunmak suretiyle 02 - 16 Temmuz 2024 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüzce alınacaktır.

 

Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 16 Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

 

Ataması yapılanlardan; askerlik, hastalık ve doğum mazereti hariç, 10 gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

 

Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş günü içinde göreve başlatılacaktır.

 

Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacaktır. Bu kapsamdaki iş ve işlemler, asıl hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra Bakanlığımızca ilanen duyurulacaktır.

Kura neticesinde ASİL olarak atamaya hak kazananlar Müdürlüğümüze şahsen başvuru yapacak olup, posta, kargo, veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Özel Sağlık Tesislerinden alınan ‘’Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu’’ kabul edilmeyecektir.

Evrak Teslim Adresi:

İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)

Binbirdirek Mah. Peykhane Sok. No:8 PK:34122 Fatih/İSTANBUL

İletişim: 0(212) 638 30 00 Dahili: 1880 – 1786 – 1793 - 1783 – 1759 – 1747 – 1704

 

İSTENİLEN BELGELER

 

1- Yerleşenlerden İstenen Belgeler-Başvuru Şartları (Ek-1)  

2- Açıktan Atama Başvuru Formu 

3- Mal Bildirim Formu 

4- Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar