10.900 Sürekli İşçi Yedek Aday Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru (25-26 Nisan 2023 Tarihli Kura)
31 Mayıs 2024

10.900 SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ADAY GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU (25-26 Nisan 2023 TARİHLİ KURA)

İLİMİZ HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BAKANLIĞIMIZCA ATAMASI YAPILAN SÜREKLİ İŞÇİLERİN BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU


4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Sürekli İşçi statüsünde İlimiz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere Bakanlığımız tarafından İlimize atamaları yapılan adayların İlimiz Sağlık Tesislerine yerleştirmeleri yapılmıştır. 

Ataması yapılan adayların yerleştikleri Sağlık Tesislerimizde,  yasal mazeretler haricinde en geç 10/06/2024 tarihi mesai bitimine kadar göreve başlamaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların atamaları iptal edilecektir, yerlerine yedek listesine sıradaki   kişiden devam edilmek suretiyle atama işlemleri başlatılacaktır.

Hastalığı nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

Doğumla ilgili mazereti nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

İlan tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Yerleştirildiğiniz Sağlık Tesisini öğrenmek için tıklayınız.