Sağlık Bakanlığı 216 Engelli Sürekli İşçi Yedek Aday Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru
30 Mayıs 2024

Sağlık Bakanlığı 216  Engelli Sürekli İşçi Yedek Aday Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 216 kadro için 28.11.2023 tarihinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; mevzuatı gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacağı 01.12.2023 tarihli ilanımızda duyurulmuştur.

Bu kapsamda asıl hak sahiplerinden boş kalan kontenjanlara sırası ile yedek hak sahipleri alınacağı kurada İlimize yedek  olarak yerleşen adayların göreve başlama işlemleri hakkında 29/05/2024 tarihinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-104065/saglik-bakanligi-216-engelli-surekli-isci-yedek-alimi-goreve-baslama-islemleri-hakkinda-duyuru.html  linkinde yer alan duyuru ilan edilmiştir.

Söz konusu ilan metninde yer alan Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru Metni, Yerleşenlerden İstenen Belgeler, Başvuru Şartları, Açıktan Atama Başvuru Formu, Mal Bildirimi Formu,  Meslek Öğrenim Durumu ve Özel Şartlara dair esaslara dikkat edilerek ve istenilen belgeleri sunmak suretiyle 29.05.2024 – 10.06.2024 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birlikte yedek olarak yerleşmeye hak kazananların evrakları İl Sağlık Müdürlüğümüzce alınacaktır.

Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 10.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

 Kura neticesinde YEDEK olarak atamaya hak kazananlar Müdürlüğümüze şahsen başvuru yapacak olup, posta, kargo, veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Özel Sağlık Tesislerinden alınan ‘’Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu’’ kabul edilmeyecektir.

 Evrak Teslim Adresi:

İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)

Binbirdirek Mah. Peykhane Sok. No:8 PK:34122 Fatih/İSTANBUL

İletişim: 0(212) 638 30 00 Dahili: 1880 – 1786 – 1793 - 1759 – 1786 – 1747 – 1704

1. Yerleşenlerden İstenen Belgeler-Başvuru Şartları (Ek-1)
2. Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar
3. Açıktan Atama Başvuru Formu
4. Mal Bildirim Formu


Liste için tıklayınız.