31 Ağustos 2022 Aday Memur Eğitim Sınavı
03 Ağustos 2022

Devlet Memurları Kanunu'nun 2670 sayılı Kanunla Değişik 55. Maddesine göre hazırlanan T.C. Sağlık Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik doğrultusunda,  Müdürlüğümüzce Aday Memur Eğitimi Sınavları planlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığımıza bağlı kamu sağlık tesislerinde Aday Memur olarak ilimizde görev yapan ve USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) ile eğitimini tamamlayan personele yönelik  31 Ağustos 2022 tarihinde 09.30-11.30 saatleri arasında Aday Memur Temel Eğitim Sınavı,  13.30-15.30 saatleri arasında Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı yapılacaktır.

“Aday Memur Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Sınavına” 18 Ağustos 2022tarihine kadar yeterli ders, yeterli gün ve yeterli katılım” sağlayan adaylar girebileceklerdir.

Aday Memur Temel Eğitim Sınavına ve Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavına belirtilen tarihlere kadar "yeterli katılım" göstermeyen adaylar 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan sınava dahil edilmeyecek olup, bir sonraki sınav döneminde değerlendirilecektir.


Aday Memur Temel Eğitim Sınavı Örnek Soru Havuzu için tıklayınız.
Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Örnek Soru Havuzu için tıklayınız.