2022 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları
15 Haziran 2022

03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.

 

03.06.2022 tarih ve 2022/01 sayılı İl Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı için tıklayınız.

 

14.06.2022 tarih ve 2022/04 sayılı İstanbul İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı için tıklayınız.