130. Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemleri Kapsamında Aile hekimi Olarak Göreve Başlayacak Yabancı Uyruklu Hekimlerin Dikkatine
25 Kasım 2021

Aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek istenilen belgelerin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi'ne (11 Nolu ek Hizmet Binası İstanbul Cad. General Kani Elitez Sok. No:8/1 Yenimahalle/Bakırköy-İSTANBUL) şahsen 26/11/2021 – 01.12.2021 mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Yabancı şahıs adına Türkiye Cumhuriyeti makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi,

2.Yabancı şahsa ait renkli pasaport sureti, (Pasaportun ön sayfası ile Türkiye'ye en son giriş yapıldığında mühürlenen sayfanın renkli fotokopisi istenilmekte olup ayrıca pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)

3. Yabancı şahsa ait 1 adet biyometrik fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma sureti (Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere ait diplomaların da noter onaylı sureti gerekmektedir.)

5. Hekimin mezun olduğu üniversitede eğitim dili ingilizce olduğunda veya Türkiye Cumhuriyeti dışındaki üniversitelerden mezun olunmuş ise TÖMER sertifikası,

6.Başka kurumlarda görev ifa eden hekimlerin çalışma izinlerinin eş zamanlı iptal edilmesine dair antetli kağıda düzenlenmiş yazı örneği. (Çalışma izni başvurunuz ilgili makamlarca onaylanana kadar görevinize devam edebilirsiniz. Bu belge çalışma izniniz iptal edildiğinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adına tanımlı çalışma izninizin eş zamanlı başlatılarak hak kaybı yaşamamanız için istenilmektedir.  Yazı örneği için tıklayınız.)