overlay

Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi


Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi,   Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak, 30 Kasım 2020 tarihinde yapılmış olup; Bakanlığımız Halk sağlığı Genel Müdürlüğünün 30.04.2021 tarihli ve 105.99-32 sayılı emirleri doğrultusunda online eğitime çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitim yeniden açılacaktır.

Bakanlığımız tarafından https://hsgm.saglik.gov.tr sayfasından bilgilendirme yapılmıştır.