overlay

126. ve 127. Aile Hekimliği Yerleştirmesi Yerleşen Hekim Listeleri

126.  Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemlerinde Yerleşen Hekim Listesi için tıklayınız.


126. AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ KAPSAMINDA AİLE HEKİMİ OLARAK GÖREVE BAŞLAYACAK YABANCI UYRUKLU HEKİMLERİN DİKKATİNE !!!

Aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek istenilen belgelerin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi'ne (11 Nolu ek Hizmet Binası İstanbul Cad. General Kani Elitez Sok. No:8/1 Yenimahalle/Bakırköy-İSTANBUL) şahsen 22/02/2021 – 01.03.2021 mesai bitimine kadarteslim edilmesi gerekmektedir.

1. Yabancı şahıs adına Türkiye Cumhuriyeti makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi,

2.Yabancı şahsa ait renkli pasaport sureti, (Pasaportun ön sayfası ile Türkiye'ye en son giriş yapıldığında mühürlenen sayfanın renkli fotokopisi istenilmekte olup ayrıca pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)

3. Yabancı şahsa ait 1 adet biyometrik fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma sureti (Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere ait diplomaların da noter onaylı sureti gerekmektedir.)

5. Hekimin mezun olduğu üniversitede eğitim dili İngilizce olduğunda veya Türkiye Cumhuriyeti dışındaki üniversitelerden mezun olunmuş ise TÖMER sertifikası,

6.Başka kurumlarda görev ifa eden hekimlerin çalışma izinlerinin eş zamanlı iptal edilmesine dair antetli kağıda düzenlenmiş yazı örneği. (Çalışma izni başvurunuz ilgili makamlarca onaylanana kadar görevinize devam edebilirsiniz. Bu belge çalışma izniniz iptal edildiğinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adına tanımlı çalışma izninizin eş zamanlı başlatılarak hak kaybı yaşamamanız için istenilmektedir. Yazı örneği için tıklayınız.)


127.  Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemlerinde Yerleşen Hekim Listesi için tıklayınız.