overlay

T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü İle Sürekli İşçi (250 Kişilik) Alımı Yedek Aday Göreve Başlama İşlemlerine Dair İlan Metni

  T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

  İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

4857 Sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında, Müdürlüğümüze bağlı Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere 250 Sürekli İşçi Alımı Kurası 07.07.2020 tarihinde noter huzurunda çekilmiştir.

Kura neticesine göre yerleştirildiği Hastanede 21-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında sözlü sınava katılan ve sınav sonucuna göre ‘’YEDEK’’ olarak belirlenen adayların;  asil adayların yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde atamaya esas başvuru belgelerini ilgili Hastaneye teslim etmemesi,  atamaya esas belgesini teslim ettiği halde atanma şartlarına haiz olmaması nedeniyle, asil adayların yerine sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle  ‘’Yedek Aday’’ atamaya esas belge teslimi alınması gerekli olmuştur.   

Bu kapsamda;

 

*Sözlü sınav sonucuna göre yedek olarak belirlenen adayların atamaya esas belgelerini,  kura sonucuna göre yerleştirildiği ve sözlü sınava girdiği Hastaneye 01.09.2020-04.09.2020  tarih aralığında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarih aralığında başvuru yapmayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

*İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden müracaat alınmayacaktır.   

*Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Yapılan ilan tebligat yerine geçmiş sayılacak,  ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle atamaya esas belgelerini şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

 *Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren 30 (otuz)  gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte evrakını teslim ettiği Hastaneye başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla yerleştirildikleri,  hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

 *Adayların teslim edeceği atamaya esas belgelerinin atanma şartlarına uygun olması durumunda Sürekli İşçi kadrolarına atamaları gerçekleştirilecektir.         

*Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atamaları iptal edilecektir.

*Hali hazırda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların atamaları yapılmayacaktır.

 *Sözlü sınav sonucuna göre yedek olarak atamaya hak kazanan adaylardan teslim alınan Atamaya esas belgeler, ilgili hastanelerin komisyonlarınca incelenerek şartları taşıyanların atamaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

 

Evrak Teslim Edecek Yedek Aday Listesi için tıklayınız.

Atamaya Esas Belgeler İçin Tıklayınız.

Açıktan Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu